یادگیری دوره با سامانه آموزشی نفحات دارای چند مرحله است:

 • 1. ثبت نام در دوره

  مشاهده بیشتر

  ابتدا در دوره مورد نظر ثبت‌نام کنید...

   
   

   

   

 • 2. شرکت در دوره

  مشاهده بیشتر

  دوره را با موفقیت بگذرانید...

 • 3. دریافت گواهی

  مشاهده بیشتر

  پس از قبولی در آزمون نهایی، گواهی معتبر دریافت کنید!

راه های ارتباطی