اینجا ...

در سامانه آموزشی نفحات

ارتقای سطح دانش و معرفت

0
دوره آموزشی
0
استاد مجرب
0
دانشجو
0
ساعت آموزش
برای آموزش نحوه ثبت‌نام در دوره‌های مجازی و حضوری مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات به پایین صفحه مراجعه نمایید!

المپیادهای علمی

دوره‌های حضوری

دوره های در حال برگزاری!

دوره‌های مجازی کوتاه‌مدت

دوره های در حال برگزاری!

دوره‌های مجازی بلند‌مدت

دوره های در حال برگزاری!

آشنایی با اساتید دوره‌ها

اساتید فلسفه و عرفان اسلامی

نظرات برخی از دانش‌پژوهان

سامانه آموزشی نفحات؛ دریچه‌ای به آسمان حکمت

سامانه آموزشی نفحات؛ دریچه‌ای به آسمان حکمت

سامانه آموزشی نفحات به منظور ایجاد سهولت در امر یادگیری مشتاقان علوم عقلی و عرفان اسلامی ایجاد گردیده است.

در این سامانه دانش‌پژوه در دوره دلخواه شرکت کرده و با محتوای حکمی آشنا می‌شود و با اساتید همراه محتوای آموزشی را  بحث می‌کند. در پایان هر دوره پس از گذراندن امتحان و قبولی در آزمون‌های دوره، گواهینامه شرکت در دوره برای دانش‌پژوه صادر می‌شود.

دوره‌های حضوری

دوره‌های حضوری

دوره‌های حضوری

دوره‌های حضوری

متن سربرگ خود را وارد کنید